Direcció pública i innovació. Les característiques de la persona líder

Els temps actuals i els canvis accelerats que caracteritzen les organitzacions actuals, requereixen de lideratges sòlids tècnicament, amb coneixement de l’àmbit material d’actuació en el què s’exerceixen, però també carismàtics des de la perspectiva de la competència i capacitat  per a aglutinar, cohesionar i motivar equips. En aquest context, el directiu, el líder d’equip, la persona encarregada de portar endavant els projectes i polítiques, ha de desenvolupar determinades competències que poden contribuir a la creació d’ecosistemes en els què la innovació sigui possible:Read More »

Informe sobre indicadors per a la promoció de la Investigació i la Innovació Responsables

La Comissió Europea va publicar, el passat mes de juny, els indicadors per mesurar l’evolució de les polítiques d’Investigació i Innovació Responsables (RRI).

Aquest concepte (Responsible Research and Innovation) respon a l’objectiu que la I+D+i es desenvolupi d’acord amb els valors i les expectatives de la societat. En la seva definició més general, la RRI té a veure amb una ciència cada cop més sensible i més connectada amb els valors, les necessitats i les preocupacions de la societat. La RRI és un element transformador de la investigació que ha guanyat protagonisme en els últims anys en passar a ser un “principi transversal” del programa Horizon 2020. Tot i que encara s’està iniciant, s’està implementant amb força en molts programes d’investigació internacionals.Read More »

1 any d’InnoGent

El dijous 18 de juny va tenir lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat la segona sessió plenària d’InnoGent, amb la què es va celebrar el primer any de trajectòria del grup.

Durant la sessió plenària, les persones responsables de cada actuació varen exposar al grup les principals fites assolides i les activitats més significades que s’han dut a terme.Read More »

Tarda directiva sobre innovació i lideratge al sector públic

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya va acollir el passat 13 de maig les 126 persones que, per mitjans diversos, varen seguir la tarda directiva sobre innovació i lideratge al sector públic, que va conduir Manel Muntada, consultor especialitzat en formació directiva, expert en treball col·laboració i gestió del coneixement.

Muntada va parlar de com es planteja el lideratge en aquest context de cultura organitzativa, on s’espera que l’administració passi del tradicional rol normatiu i gestor, a un rol relacional, que requereix polítics, directius i tècnics amb valors, actituds i capacitats “relacionals”, capaços, per tant, de relacionar-se i compartir coneixement, obrint espais de relació i col·laboració.Read More »

Els dijous recomanem: NITS

NITS (Negocis, Innovació, Tecnologia i Societat) de Girona arriba aquest mes de febrer a la 40a. trobada.

En aquesta ocasió, el dijous 19 de febrer, NITS tractarà la innovació i la mobilitat sostenible des de la perspectiva de les tecnologies respectuoses envers el medi ambient i el model elèctric com a tendència. Es tractarà amb Marc Barceló, a partir de la seva experiència com a soci fundador de Volta Motorbikes.Read More »

Abans d’implantar sistemes de gestió de la innovació…

Existeix un ampli consens de quines són les característiques que defineixen les organitzacions innovadores. Entre d’altres:

-Afavoreixen i promouen la interdisciplinarietat en la cerca de solucions als seus reptes d’innovació.

-Compten amb lideratges transformadors que assumeixen el rol de pioners (arriscats, maneguen bé la incertesa i la complexitat, són vitals, optimistes, visionaris i energitzants.

-Promouen el treball col.laboratiu i en xarxa.

Read More »