Informe sobre indicadors per a la promoció de la Investigació i la Innovació Responsables

La Comissió Europea va publicar, el passat mes de juny, els indicadors per mesurar l’evolució de les polítiques d’Investigació i Innovació Responsables (RRI).

Aquest concepte (Responsible Research and Innovation) respon a l’objectiu que la I+D+i es desenvolupi d’acord amb els valors i les expectatives de la societat. En la seva definició més general, la RRI té a veure amb una ciència cada cop més sensible i més connectada amb els valors, les necessitats i les preocupacions de la societat. La RRI és un element transformador de la investigació que ha guanyat protagonisme en els últims anys en passar a ser un “principi transversal” del programa Horizon 2020. Tot i que encara s’està iniciant, s’està implementant amb força en molts programes d’investigació internacionals.Read More »