Guia per a la caracterització de la innovació pública

Una de les actuacions que impulsa InnoGent, en el marc de la gestió de la innovació, és l’adaptació dels conceptes d’innovació empresarial del Manual d’Oslo a la naturalesa i dinàmica de les organitzacions públiques.

La finalitat d’aquesta actuació és caracteritzar la innovació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, superant les dificultats inicials que comporta el fet que el Manual d’Oslo no estigui adaptat a la realitat de les administracions públiques com a actors d’innovació, i un dels objectius inicials és  elaborar  una guia específica per a la detecció d’activitats innovadores a les administracions públiques, que compleixi amb el marc de referència conceptual i amb els requeriments de les guies/normes genèriques sobre innovació.

Iniciem doncs amb aquest apunt al blog, una sèrie de tres articles en què es desenvoluparà l’estat d’aquesta actuació:Read More »

Canal Innovació: Avança la fase de valoració d’idees

El 15 d’abril va finalitzar la primera etapa de la prova pilot GIR-Innova Canal Innovació, la fase d’aportació i comentari d’idees. Tot just finalitzar aquesta etapa, InnoGent hem constituït un equip per a la valoració de les idees aportades, als efectes de determinar quines d’elles donaran lloc a equips que hauran de treballar en el prototipatge de la idea.

Amb la finalitat de facilitar-ne la valoració, atès el considerable volum d’idees aportades (92), i que algunes d’elles mantenen certes similituds en les eines i mitjans de solució o en les estratègies proposades, l’equip gestor del projecte les va agrupar en el marc d’una reunió de treball que va tenir lloc el passat dimecres 6 de maig a l’SparkLab, ubicat a les instal·lacions de l’Ateneu de Fabricació de les Corts.Read More »

Visita a espais d’innovació, creativitat i co-creació: Citilab, Ateneu de Fabricació Les Corts, i MOB-Makers Of Barcelona

El 17 d’abril una representació de l’equip d’InnoGent – Canal Innovació va visitar tres espais d’enorme interès des del punt de vista de la innovació, la creativitat, la col·laboració entre professionals i la interdisciplinarietat, com a condicionants ambientals que les fan possible: el Citilab de Cornellà de Llobregat, l’Ateneu de Fabricació Les Corts i l’espai del MOB, Makers of Barcelona.


Read More »

Hola, gent innovadora!!!

Presentació Gir-Innova_Canal Innovació a la Generalitat-Girona
Presentació Gir-Innova_Canal Innovació a la Generalitat-Girona

Gent innovadora, en el seu sentit més ampli, ho podem ser totes i cada una de les persones empleades a la Generalitat de Catalunya. Tots tenim el potencial per a ser-ho: com a empleats, som les persones que cada dia contribuïm des del nostre lloc de treball i des de la nostra pròpia responsabilitat a la prestació de serveis a la ciutadania, les que tenim el coneixement més singular i valuós del funcionament de la organització. Les organitzacions, en abstracte, no són res. Només la mirada, pensament i sensibilitat de les persones que les conformen donen vida i intel·ligència a allò que, altrament, seria una estructura inert.Read More »

Reptes d’innovació. Generalitat Girona

El passat dilluns 19 de gener va tenir lloc a la seu de Generalitat Girona una sessió de formulació de reptes d’innovació, en la que varen col·laborar activament alts càrrecs de l’administració amb personal tècnic amb responsabilitat en la definició de les polítiques de gestió de la innovació. La sessió es va desenvolupar sota la direcció de Xavier Marcet, president de la consultora LTC Project. Es de destacar la participació de la secretària d’Administració i Funció Pública, la senyora Meritxell Masó,  així com del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, el senyor Eudald Casadesús.Read More »