1 any d’InnoGent

El dijous 18 de juny va tenir lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat la segona sessió plenària d’InnoGent, amb la què es va celebrar el primer any de trajectòria del grup.

Durant la sessió plenària, les persones responsables de cada actuació varen exposar al grup les principals fites assolides i les activitats més significades que s’han dut a terme.Read More »

Guia per a la caracterització de la innovació pública

Una de les actuacions que impulsa InnoGent, en el marc de la gestió de la innovació, és l’adaptació dels conceptes d’innovació empresarial del Manual d’Oslo a la naturalesa i dinàmica de les organitzacions públiques.

La finalitat d’aquesta actuació és caracteritzar la innovació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, superant les dificultats inicials que comporta el fet que el Manual d’Oslo no estigui adaptat a la realitat de les administracions públiques com a actors d’innovació, i un dels objectius inicials és  elaborar  una guia específica per a la detecció d’activitats innovadores a les administracions públiques, que compleixi amb el marc de referència conceptual i amb els requeriments de les guies/normes genèriques sobre innovació.

Iniciem doncs amb aquest apunt al blog, una sèrie de tres articles en què es desenvoluparà l’estat d’aquesta actuació:Read More »

Canal Innovació: Avança la fase de valoració d’idees

El 15 d’abril va finalitzar la primera etapa de la prova pilot GIR-Innova Canal Innovació, la fase d’aportació i comentari d’idees. Tot just finalitzar aquesta etapa, InnoGent hem constituït un equip per a la valoració de les idees aportades, als efectes de determinar quines d’elles donaran lloc a equips que hauran de treballar en el prototipatge de la idea.

Amb la finalitat de facilitar-ne la valoració, atès el considerable volum d’idees aportades (92), i que algunes d’elles mantenen certes similituds en les eines i mitjans de solució o en les estratègies proposades, l’equip gestor del projecte les va agrupar en el marc d’una reunió de treball que va tenir lloc el passat dimecres 6 de maig a l’SparkLab, ubicat a les instal·lacions de l’Ateneu de Fabricació de les Corts.Read More »

100 dies d’iNNOtECA

La iNNOtECA celebra avui els seus primers cent dies, havent aconseguit ser l’espai de referència que promou, detecta i posa en valor les pràctiques innovadores en el funcionament de l’Administració de la Generalitat

El passat 15 de desembre entrava en funcionament la iNNOtECA, amb la voluntat de reconèixer les pràctiques i actuacions innovadores de la nostra organització, i difondre-les a les persones interessades, altres administracions i la ciutadania en general.Read More »

Reptes d’innovació. Generalitat Girona

El passat dilluns 19 de gener va tenir lloc a la seu de Generalitat Girona una sessió de formulació de reptes d’innovació, en la que varen col·laborar activament alts càrrecs de l’administració amb personal tècnic amb responsabilitat en la definició de les polítiques de gestió de la innovació. La sessió es va desenvolupar sota la direcció de Xavier Marcet, president de la consultora LTC Project. Es de destacar la participació de la secretària d’Administració i Funció Pública, la senyora Meritxell Masó,  així com del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, el senyor Eudald Casadesús.Read More »

iNNOtECA

La iNNOtECA vol ser una finestra oberta al funcionament intern de l’organització que permeti a la ciutadania conèixer allò que sovint no queda a la seva vista, però que és cabdal a l’hora de definir de quina manera i en quines condicions rep els serveis que la Generalitat li presta.

Read More »